Overheid in Zuid-Holland

Contact

Onderzoeksbureau Overheid in Nederland
Herstraat 20
5961 GJ Horst
Tel: 085-4860150

info@OverheidinNederland.nl

Twitter: https://twitter.com/overheidinnl 
Facebook:http://www.facebook.com/OverheidinNederland.nl
YouTube: http://www.youtube.com/OverheidinNederland
     

Kvk-nummer: 54213975                 
BTW-nummer: NL851216766B01 
Bank: NL63 RABO 0141 4465 52 

Onderzoeksbureau Overheid in Nederland is gespecialiseerd in politiek-bestuurlijk onderzoek. Overheid in Nederland maakt gebruik van het TOP-panel (overheidspanel) en heeft dankzij het brede netwerk de beschikking over een inwonerspanel / burgerpanel, bedrijvenpanel / ondernemerspanel en een ambtenarenpanel.

Onderzoeksbureau Overheid in Nederland maakt onderdeel uit van Rooshorst BV. Rooshorst BV heeft als bedrijfsonderdelen Toponderzoek en Overheid in Nederland. Toponderzoek maakt voor gemeenten inzichtelijk hoe burgers denken over maatschappelijke vraagstukken. Meningen worden geraadpleegd via TIP-burgerpanels.    

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Algemene Voorwaarden.pdf (481,73 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Responsible Disclosure (133,98 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (126,34 KB)

Het Communicatiehuis