Overheid in Zuid-Holland

Lokale politici (gemeentebestuurders) willen dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om ex-gedetineerden te weigeren als hun aanwezigheid zorgt voor maatschappelijke onrust.


Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl, uitgevoerd door onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl onder burgemeesters, wethouders en raadsleden.


Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Onderzoeksresultaten ex-gedetineerden (399,77 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage: toelichting respondenten (citaten) (364,33 KB)