Overheid in Zuid-Holland

Raadsleden, Provinciale Statenleden en de leden van het Algemeen Bestuur van de Waterschappen zijn het werk gaan doen omdat ze een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Dat zegt 80% van de ondervraagde decentrale volksvertegenwoordigers in een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Overheid in Nederland. Ze zijn gedreven en trots op hun functie. Burgers daarentegen denken dat het veel minder leuk is om volksvertegenwoordiger te zijn.

Het belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers kunt hieronder vinden:

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  1 Aanbieding Belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers (71,67 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  2 Essay Decentrale volksvertegenwoordiging anno 2015 (409,33 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  3 Rapport 'het aanzien van het politieke ambt - Een belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers' (deel 1) (1,69 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  4 Rapport 'het aanzien van het politieke ambt - Een belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers' (deel 2) (3,90 MB)