Overheid in Zuid-Holland

DEN HAAG – Raadsleden zijn ontevreden over de mogelijkheden om regionale besluitvorming te beïnvloeden. Zij beschouwen het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen als een bedreiging voor de lokale democratie. De ontevredenheid en zorg uit zich in de wens van raadsleden om in te kunnen grijpen. De populaire voorkeursinstrumenten zijn daarbij: besluiten ongeldig kunnen verklaren en deelname aan regionale samenwerking beëindigen.

Dit blijkt uit onderzoek van Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu.

  

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Raadsledenonderzoek Regionale Samenwerking Gemeenteraad (873,22 KB)