Overheid in Zuid-Holland

14 juni 2011
De onderzoeksresultaten van het Bestuursakkoord VNG / Rijk:
 
Een extra garantie van 200 miljoen euro en de vrijheid om eigen keuzes te maken bij de hervormingen van de arbeidsmarkt en de sociale werkvoorziening zijn voor gemeentebestuurders mogelijke oplossingen om alsnog tot een bestuursakkoord te komen tussen de VNG en het Rijk. 

Uit het onderzoek van onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl blijkt dat 22 procent van de Nederlandse gemeentebestuurders een extra storting in het garantiefonds van 200 miljoen, bovenop de reeds toegezegde 400 miljoen, als een oplossing ziet om uit de impasse te komen. Vooral D66 bestuurders (26 procent), maar ook lokale bestuurders van de CDA en Christen Unie (beide 25 procent) zien dat extra geld als een middel om een einde te maken aan het conflict.   
-Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (1): Bestuursakkoord VNG/Rijk (83,82 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage I Persbericht TOP-onderzoek (1): Onderzoeksresultaten (353,22 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage II Persbericht TOP-onderzoek (1): Onderzoeksresultaten, per provincie (83,82 KB)