Overheid in Zuid-Holland

Volgens de Limburgse bestuurders en MKB-ers is Limburg economisch gezien vooral verwerven met de Duitse regio. Dit geldt ook voor de aspecten ‘infrastructuur’ en ‘politiek/bestuurlijk’. Met de Belgische grensregio is Limburg op dit moment meer verwerven op cultureel gebied.

Top 3 sectoren waar Limburg het meest kan profiteren bij meer samenwerking met Duitsland:
1 Toerisme/recreatie
2 Transport / distributie
3 Industrie

Lees alle onderzoeksresultaten in onderliggend document:


Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Grensoverschrijdende samenwerking: Provincie Limburg (1,54 MB)