Overheid in Zuid-Holland

Onderzoek naar de opvattingen van actieve VVD-politici (o.a. raadsleden, wethouders en Statenleden) over de coalitie en de eigen partij.    


Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Rapportage onderzoek VVD-kader (1,74 MB)