Overheid in Zuid-Holland


De Limburgse Bestuurdersdag 2017 (VLG) stond in het teken van ‘Kunst en cultuur als bruggenbouwer in de samenleving en stimulator voor een innovatieve en grensverleggende overheid’. 

De meerderheid van de bestuurders ervaart een afstand tussen de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk) en de burgers.

‘Deelname aan interactieve beleidsvorming’ (57%), ‘Inspraakavonden’ (57%) en ‘Via een burgerpanel’ (37%) worden het vaakst genoemd als instrumenten die (naast verkiezingen) meer ingezet zouden moeten worden om de invloed van burgers op het beleid te vergroten. 

Lees hieronder de volledige onderzoeksresultaten:    

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Rapportage Onderzoek Limburgse Bestuurdersdag 2017 (821,31 KB)