Overheid in Zuid-Holland

24 april 2013
'Vertrouwen in..'
Vertrouwen is een groot goed, zeker als het zo schaars is als in de huidige recessie. De economen Leenheer en Hulsen hebben het vertrouwen gemeten dat burgers en bestuurders hebben in een aantal maatschappelijke actoren, zoals rechters, bankiers en politici. 

Overheidsbestuurders hebben meer vertrouwen in politici dan burgers. Professionals (medici, hoogleraren, rechters) genieten bij beide groepen meer vertrouwen dan de actoren die in de markt werkzaam zijn. De enige uitzondering zijn ondernemers die op veel vertrouwen van overheidsbestuurders kunnen rekenen. -Wetenschappelijk inwonerspanel & overheidspanel

Lees het artikel op: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/overheidsbestuurders-hebben-meer-vertrouwen-in-politici-dan-burgers 

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Vertrouwen van politieke bestuurders versus vertrouwen van burgers (538,98 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  'Makelaar betrouwbaarder dan politicus' (64,04 KB)