Overheid in Zuid-Holland

Onderzoek naar de ervaringen van gemeentegriffiers over ‘budget’, ‘ondersteunend instrumentarium’, ‘raadscommissies’ en ‘woonplaatsvereiste’. 

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Griffiersonderzoek ondersteuning (1,66 MB)