Overheid in Zuid-Holland

7 november 2012
Raadpleging VVD-bestuurders over regeerakkoord.
In de afgelopen dagen is binnen de VVD veel discussie ontstaan over het regeerakkoord. In het bijzonder gaat het hierbij om de inkomensafhankelijke zorgpremie. NRC Handelsblad en OverheidinNederland.nl hielden een ledenraadpleging onder alle bestuurders van VVD huize in Nederland. 

Een derde van alle VVD bestuurders in Nederland, waaronder Kamerleden, Statenleden, raadsleden, leden van waterschappen, alsook gedeputeerden, wethouders en dijkgraven reageerden op deze representatieve raadpleging.   -Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht Onderzoek VVD (323,36 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage onderzoeksresultaten (345,15 KB)